Telefony Alarmowe

NUMERY ALARMOWE

W pierwszej kolejności prosimy kontaktować się z koordynatorami okręgowymi.

Pełna lista koordynatorów okręgowych dostępna na stronie:

Lista koordynatorów okręgowych

883 195 957 – ogólny